Odbornosť

Váš znalec z ruštiny a poľštiny

Súdni prekladatelia a špecialisti na jazyky a kultúry strednej a východnej Európy, podporujeme vás v ruštine, poľštine, češtine a slovenčine.

Jazyky a kultúry

Naši spolupracovníci pracujú vo svojom materinskom jazyku a sú ponorení do miestnych kultúr, ktorých sociálne a ekonomické aspekty integrovali. Pracujú ako v Belgicku, tak aj v príslušných krajinách a reprodukujú pôvodné posolstvá, pričom rešpektujú miestne očakávania a špecifiká.

Prekladáme z a do:

Iné jazyky, ako je lotyština, ukrajinčina, litovčina, chorvátčina, srbčina, slovinčina a bulharčina sú k dispozícii na požiadanie.

Oblasti činnosti

S dobrou znalosťou miestnych trhov ponúkame jazykové služby, ktoré podporia vaše ciele.

Našich spolupracovníkov vyberáme podľa ich technických znalostí a ovládania špecifickej terminológie.

Všetci naši spolupracovníci sú súdni prekladatelia a sú oprávnení prekladať právne texty.

Pravidelne nás kontaktujú:

Firmy, jednotlivci, verejné služby a vzdelávanie, právne a právne služby, obchodné oddelenia, sektor dopravy a mobility, logistické služby, sektor distribúcie, cestovný ruch, kultúra, trvalo udržateľný rozvoj a sektory vydavateľov hier video... A vy?