Mimochodom

Prekladateľská kancelária do a z ruštiny a poľštiny

Prekladateľská agentúra ľudskej veľkosti, ktorá sa špecializuje na jazyky a kultúry strednej a východnej Európy.

NSTrad: hľadajúc to podstatné

NSTrad je profesionálna prekladateľská agentúra, ktorá si nárokuje svoju ľudskú veľkosť, záruku osobných a trvalých vzťahov.

Na čele tejto priateľskej kancelárie zdieľajú Nicolas a Śnieżka svoju vášeň pre jazyky a kultúry strednej a východnej Európy už viac ako 20 rokov. Prekladatelia, tlmočníci a vynikajúci učitelia pestujú túto striedmosť, ktorá objasňuje komunikáciu a podporuje kontext. Obaja sú zároveň súdnymi prekladateľmi.

Nicolas a Śnieżka, obklopení tímom pravidelných korešpondentov v Belgicku aj v strednej a východnej Európe, sa snažia ponúkať personalizovanú jazykovú podporu, ktorá slúži trvalým ľudským a obchodným vzťahom.

Nicolas a Śnieżka sú členmi Belgickej komory prekladateľov a tlmočníkov.

Vaši zástupcovia:

Nicolas Stuyckens

Je potešením počúvať rozprávanie Nicolasa Stuyckensa o jeho profesii. Nicolas, nadšený pre kultúry a jazyky, študoval slovanskú filológiu na ULB. S bohatými prekladateľskými skúsenosťami a diplomom styčného tlmočníka si svoje znalosti ruštiny zdokonalil aj v Moskve, kde sa mohol ponoriť do miestnej kultúry.

Dobrý pedagóg Nicolas teraz vyučuje preklady z ruštiny do francúzštiny a ruskú literatúru na Univerzite Mons.

Jeho obľúbené jazyky? Nicolas prekladá z ruštiny, poľštiny, češtiny a slovenčiny do francúzštiny.

Śnieżka Daleszak - NSTrad

Poľka Śnieżka Daleszak vyštudovala románsku filológiu na Univerzite vo Vroclave v Poľsku a získala diplom v odbore francúzsko-poľské styčné tlmočenie na Univerzite v Monse. 

So svojím dobrým perom a znalosťou miestnych kultúr a trhov publikovala Sniezka aj množstvo článkov v rôznych poľských časopisoch v Belgicku. Na záver, Śnieżka vyučuje francúzštinu a poľštinu pre jednotlivcov a profesionálov.