Naše jazykové služby

Váš partner v jazykoch strednej a východnej Európy

Správna adresa pre bezplatné a súdne preklady, lokalizáciu a titulkovanie z a do ruštiny, poľštiny, češtiny a slovenčiny

Preklady

NSTrad vykonáva precízne preklady, verné cieľom a tónu pôvodných textov, pričom sa zameriava na špičkovú redakčnú kvalitu.
Tajná zbraň našej prekladateľskej agentúry? Prekladatelia, ktorí pracujú do svojho materinského jazyka, no žijú v Belgicku, a preto ovládajú všetky nuansy miestneho trhu. Pri špecifických požiadavkách spolupracujeme aj s lokálnymi prekladateľmi v strednej a východnej Európe.

Súdne preklady

Prekladateľská agentúra NSTrad je uznávaná pre súdne preklady pre jednotlivcov aj profesionálov: spoločnosti, právnické firmy, administratívy...
Naši spolupracovníci skladajú prísahu belgickým súdom a spolupracujeme aj s miestnymi partnermi, keď sa v príslušnej krajine vyžaduje prísaha.

Titulky

Potrebujete titulky pre svoje dokumenty, krátke filmy, reklamy alebo iné audiovizuálne produkcie? Otvoriť dvere do inej kultúry? NSTRAD vás sprevádza v tomto prenosovom procese.
Tímy NSTRAD budú brať do úvahy vaše publikum, formát projekcie, typ rozprávania a všetky audiovizuálne zložky, aby bol divácky zážitok čo najpohodlnejší.

Lokalizácia

Vďaka vynikajúcej znalosti našich pracovných jazykov: ruštiny, poľštiny, češtiny a slovenčiny a kultúr a emócií, ktoré prenášajú, vás podporujeme pri preklade a úprave vašich videohier.
S našimi prekladateľskými schopnosťami a našimi kultúrnymi a technickými znalosťami vás podporujeme pri kultúrnom a jazykovom prenose vašich videohier z a do ruštiny, poľštiny, češtiny a slovenčiny. Naša špecialita, RPG, vizuálne romány a hry so silnou naratívnou zložkou.