Právne upozornenie

Vydanie webovej stránky

Stránku NSTrad (ďalej len „Stránka“) vydáva spoločnosť NSTRAD SRL (ďalej len „Vydavateľ“), ktorej sídlo sa nachádza na adrese Rue du Château 35 – 6224 Wanfercée Baulet, Belgicko.

DPH: BE 0727 755 960

Úprava webovej stránky

Riaditeľ publikácie: Nicolas Stuyckens

Kontakt:
Tél. : +32 474 65 57 67
E-mail : nstrad01@nstrad.be

Hostiteľ webovej stránky

Stránku https://www.nstrad.be/ prevádzkuje spoločnosť INFO@WORK, SAS s kapitálom 5000 €, ktorej sídlo sa nachádza na adrese Rue Arthur Gailly 140 – 6224 Wanfercée-Baulet (Belgique) - 0544 393 395.

Zásady ochrany osobných údajov

Údaje shromážděné na našich stránkách nebudou za žádných okolností přenášeny nebo dále prodávány třetím stranám

Viac podrobností o zhromažďovaní a používaní vašich údajov nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.

Cookies

Stránka môže automaticky zhromažďovať štandardné informácie, ako sú všetky typy personalizovaných informácií, ktoré umožňujú stránke identifikovať svojich návštevníkov. Všetky nepriamo zhromaždené informácie sa použijú iba na sledovanie objemu, typu a konfigurácie návštevnosti pomocou tejto stránky, na vývoj jej dizajnu a rozloženia a na iné administratívne a plánovacie účely a všeobecnejšie na zlepšenie služieb, ktoré vám poskytujeme. Stránku môžete navštíviť vypnutím tejto možnosti v nastaveniach prehliadača.

Rešpektovanie duševného vlastníctva

Všetky ochranné známky, fotografie, texty, komentáre, ilustrácie, animované alebo statické obrázky, videosekvencie, zvuky, ako aj všetky počítačové aplikácie, ktoré by mohli byť použité na prevádzku stránky a vo všeobecnosti všetky prvky reprodukované alebo použité na stránke sú chránené zákony platné v rámci duševného vlastníctva.

Sú úplným a výhradným majetkom Vydavateľa alebo jeho partnerov, pokiaľ nie je uvedené inak. Akákoľvek reprodukcia, znázornenie, použitie alebo úprava všetkých alebo častí týchto prvkov, vrátane počítačových aplikácií, v akejkoľvek forme, bez predchádzajúceho písomného súhlasu vydavateľa, je prísne zakázaná.

Skutočnosť, že vydavateľ nezačne konanie po tom, ako sa o týchto neoprávnených použitiach dozvie, nepredstavuje súhlas s týmito použitiami a vzdanie sa trestného stíhania.

Povolené je iba použitie na súkromné ​​použitie v kruhu rodiny a akékoľvek iné použitie predstavuje falšovanie a/alebo porušenie súvisiacich práv, ktoré sú sankcionované Kódexom duševného vlastníctva.

Obnovenie celého tohto obsahu alebo jeho časti vyžaduje predchádzajúci súhlas Vydavateľa alebo držiteľa práv k tomuto obsahu.

Hypertextové odkazy

Stránka môže obsahovať hypertextové odkazy umožňujúce prístup na iné webové stránky publikované a spravované tretími stranami a nie Vydavateľom. Vydavateľ nemôže niesť zodpovednosť priamo ani nepriamo v prípade, že uvedené stránky tretích strán nie sú v súlade so zákonnými ustanoveniami.