Informacje prawne

Edycja strony internetowej

Witryna internetowa NSTrad (zwana dalej „Witryną”), jest edytowana przez firmę NSTRAD Spółkę z o.o. (zwaną dalej „Edytorem”) z siedzibą usytuowaną przy Rue du Château 35 w 6224 Wanfercée Baulet, Belgia.

VAT: BE 0727 755 960

Redakcja strony internetowej

Dyrektor publikacji: Nicolas Stuyckens

Kontakt:
Tél. : +32 474 65 57 67
E-mail : nstrad01@nstrad.be

Hosting witryny internetowej

Witryna https://www.nstrad.be/ jest korzysta z usług hostingowych INFO@WORK, SAS o kapitale zakładowym 5000 € z siedzibą przy Rue Arthur Gailly 140 – 6224 Wanfercée-Baulet (Belgique) - 0544 393 395.

Polityka poufności

W żadnym wypadku dane zgromadzone na naszej stronie nie zostaną przekazane ani odsprzedane osobom trzecim.

Więcej szczegółów o gromadzeniu i użytkowaniu Państwa danych w naszej polityce poufności.

Pliki Cookies

Witryna może gromadzić automatycznie standardowe informacje takie jak wszystkie zindywidualizowane informacje pozwalające witrynie na identyfikację użytkowników. Wszystkie informacje gromadzone pośrednio będą użytkowane wyłącznie w celu określenia wolumenu, typu i konfiguracji przepływu na tej stronie, aby móc stworzyć koncept i rozplanowanie oraz do innych celów związanych z administracją i z planowaniem, czyli do optymalizacji obsługi klientów. Maja Państwo możliwość odwiedzenia naszej witryny dezaktywując tę opcję w parametrach Państwa przeglądarki.

Poszanowanie własności intelektualnej

Wszystkie marki, fotografie, teksty, komentarze, ilustracje, rysunki animowane bądź nie, sekwencje wideo i audio a także wszelkie aplikacje informatyczne, które mogłyby być używane dla funkcjonowania witryny i ogólnie mówiąc, wszystkie elementy reprodukowane lub używane w witrynie są chronione obowiązującymi przepisami prawa tytułem własności intelektualnej.

Należą one w pełni i całkowicie do edytora lub do jego partnerów, za wyjątkiem specyficznych wzmianek. Wszystkie reprodukcje, reprezentacje, użytkowania lub adaptacje, w jakiejkolwiek postaci, całości lub części tych elementów w tym aplikacji informatycznych bez uprzedniej pisemnej zgody edytora, są surowo zabronione.

Fakt, iż edytor nie wszczyna natychmiastowo procedury dowiadując się o nielegalnym użytkowaniu nie znaczy, że się z tym zgadza i że rezygnuje z możliwości ścigania na drodze sądowej.

Jedynie użytkowanie dla celów prywatnych w rodzinnym kręgu jest dozwolone, zaś użytkowanie w każdym innym celu będzie uznane za naruszenie praw autorskich i/lub praw pokrewnych, co jest sankcjonowane przez Kodeks własności intelektualnej.

Przejmowanie całości lub części tej treści wymaga uprzedniego zezwolenia edytora lub posiadacza praw do tej treści.

Hiperłącza

Witryna może zawierać hiperłącza, pozwalające na dostęp do innych stron internetowych edytowanych i administrowanych przez osoby trzecie a nie przez edytora. Edytor nie będzie mógł zostać uznany za odpowiedzialnego, bezpośrednio lub pośrednio, w wypadku, gdyby ww. strony nie przestrzegały przepisów prawa.