ekspertyza

Wasz ekspert w rosyjskim, polskim, czeskim i słowackim

Tłumacze przysięgli, wyspecjalizowani w językach i kulturze Europy centralnej i wschodniej, chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem z rosyjskiego, polskiego, czeskiego i słowackiego.

Języki i kultury

Przekładając na swój język ojczysty, nasi współpracownicy są przesiąknięci lokalną kulturą, której wchłonęli aspekty społeczne i ekonomiczne. Pracując zarówno w Belgii jak i w krajach słowiańskich, oddają oni wiernie oryginalne przesłanie z jak największym poszanowaniem lokalnej specyfiki.

Nasza podstawowa oferta obejmuje następujące języki:

Na życzenie, świadczymy również usługi w językach łotewskim, ukraińskim, litewskim, chorwackim, serbskim, słoweńskim i bułgarskim.

Zakres branżowy

Posiadając dobrą znajomość lokalnych rynków, oferujemy usługi językowe wspomagające Państwa cele.

Starannie dobieramy naszych współpracowników według zakresu ich kompetencji technicznych oraz znajomości specyficznej terminologii.

Wszyscy nasi współpracownicy są tłumaczami przysięgłymi i mają uprawnienia niezbędne do tłumaczenia oficjalnych dokumentów.

Nasi regularni klienci to:

Przedsiębiorstwa, osoby prywatne, urzędy i administracje państwowe, wymiar sprawiedliwości, szkolnictwo, prawnicy, departamenty handlowe, branża transportowa, sektory usług logistycznych, dystrybucji, turystyki, kultury, trwałego rozwoju, edytorzy gier wideo... A Państwo?