Zákonné oznámení

Edice webových stránek

Stránky NSTrad (dále jen „Stránky“) zveřejňuje společnost NSTRAD SRL (dále jen „Vydavatel“), jejíž sídlo se nachází na adrese Rue du Château 35 – 6224 Wanfercée Baulet, Belgie.

DPH: BE 0727 755 960

Editace webu

Ředitel publikace: Nicolas Stuyckens

Kontakt:
Tél. : +32 474 65 57 67
E-mail : nstrad01@nstrad.be

Hostitel webu

Stránky https://www.nstrad.be/ jsou provozovány společností INFO@WORK, SAS s kapitálem 5000 EUR, jejíž sídlo se nachází na adrese Rue Arthur Gailly 140 – 6224 Wanfercée-Baulet (Belgique)- 0544 393 395.

Zásady ochrany osobních údajů

Údaje zhromaždené na našej stránke nebudú za žiadnych okolností prenesené alebo predané tretím stranám.

Další podrobnosti o shromažďování a používání vašich údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Cookies

Stránka může automaticky shromažďovat standardní informace, jako jsou jakékoli personalizované informace, které umožňují webu identifikovat své návštěvníky. Všechny nepřímo shromážděné informace budou použity pouze ke sledování objemu, typu a konfigurace provozu pomocí tohoto webu, k vývoji jeho designu a uspořádání a pro další administrativní a plánovací účely a obecněji ke zlepšení služeb, které vám poskytujeme. Stránky můžete navštívit vypnutím této možnosti v nastavení prohlížeče.

Respektování duševního vlastnictví

Všechny ochranné známky, fotografie, texty, komentáře, ilustrace, animované nebo statické obrázky, videosekvence, zvuky, stejně jako všechny počítačové aplikace, které by mohly být použity k provozu Stránek a obecněji všechny prvky reprodukované nebo použité na Stránkách, jsou chráněny zákony platné v rámci duševního vlastnictví.

Jsou úplným a výhradným majetkem Vydavatele nebo jeho partnerů, pokud není uvedeno jinak. Jakákoli reprodukce, znázornění, použití nebo úprava, v jakékoli formě, všech nebo části těchto prvků, včetně počítačových aplikací, bez předchozího písemného souhlasu vydavatele, je přísně zakázána.

Skutečnost, že vydavatel nezahájí řízení poté, co se o těchto neoprávněných použitích dozví, nepředstavuje přijetí uvedených použití a vzdání se trestního stíhání.

Je povoleno pouze použití pro soukromé použití v rodinném kruhu a jakékoli jiné použití představuje padělání a/nebo porušení souvisejících práv, které jsou sankcionovány Kodexem duševního vlastnictví.

Obnovení celého tohoto obsahu nebo jeho části vyžaduje předchozí povolení vydavatele nebo držitele práv k tomuto obsahu.

Hypertextové odkazy

Stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy umožňující přístup na jiné webové stránky publikované a spravované třetími stranami, nikoli Vydavatelem. Vydavatel nemůže být přímo ani nepřímo odpovědný v případě, že uvedené stránky třetích stran nesplňují zákonná ustanovení.