Odbornost

Váš znalec ruštiny, polštiny, češtiny a slovenštiny

Soudní překladatelé a specialisté na jazyky a kultury střední a východní Evropy, podporujeme vás v ruštině, polštině, češtině a slovenštině.

Jazyky a kultury

Naši spolupracovníci pracují ve svém mateřském jazyce a jsou ponořeni do místních kultur, jejichž sociální a ekonomické aspekty integrovali. Působí jak v Belgii, tak v příslušných zemích, reprodukují původní sdělení a zároveň respektují místní očekávání a specifika.

Překládáme z a do:

Další jazyky, jako je lotyština, ukrajinština, litevština, chorvatština, srbština, slovinština a bulharština jsou k dispozici na vyžádání.

Oblasti činnosti

S dobrou znalostí místních trhů nabízíme jazykové služby, které podpoří vaše cíle.

Své spolupracovníky vybíráme podle jejich technických znalostí a zvládnutí konkrétní terminologie.

Všichni naši spolupracovníci jsou soudními překladateli a jsou oprávněni překládat právní texty.

Pravidelně nás kontaktují:

Firmy, jednotlivci, veřejné služby a vzdělávání, právní a právní služby, obchodní oddělení, sektor dopravy a mobility, logistické služby, distribuční sektor, cestovní ruch, kultura, udržitelný rozvoj a sektory vydavatelů her video... A vy?